การเข้าอบรมหลักสูตร ผู้ประกาศในกิจการการะจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

DSCF4744

 

การเข้าอบรมหลักสูตร ผู้ประกาศในกิจการการะจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง 

กสทช – มสธ วันที่ 2-5 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมร้อยเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

admin

มีนาคม 9th, 2015

No Comments

Comments are closed.